Sztuka jest albo
plagiatorstwem,
albo rewolucją.
Paul Gaugin

Ci, którzy
nie chcą niczego
naśladować,
niczego nie stworzą.
Salvador Dali

ANDRZEJ HAMERA
Jestem zawodowym artystą plastykiem i malarzem.
Urodziłem się w 1960 r. w Sosnowcu.
Mój zawód uprawiam od 42 lat, czyli od czasu, kiedy ukończyłem Liceum Plastyczne w Katowicach, a później studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu.
Moje prace znajdują się prywatnych zbiorach w kraju i za granicą. Zajmuję się malarstwem sztalugowym i ściennym, ilustracją, grafiką użytkową, projektowaniem wnętrz, rzeźbieniem w drewnie.
Jestem pod wrażeniem starego malarstwa.
Efektem tej fascynacji jest malowanie kopii starych mistrzów, a także korzystanie z tradycyjnych technik malarskich.
Wśród wielu tematów malarskich podejmowanych przeze mnie jest również portret.